Теме

I Историјски пут Српске Православне Цркве

1. Црквене прилике у донемањићком периоду
2. Историјски, канонски и правни аспекти самосталности Српске Православне Црквe
3. Улога Светог Саве у добијању аутокефалности Српске Православне Цркве
4. Српска Православна Црква за време династије Немањића и Мрњавчевића
5. Српска Православна Црква за време династије Лазаревића
6. Српска Православна Црква за време династије Бранковића
7. Српска Православна Црква и Ромејско царство (Византија)
8. Српска Православна Црква и Византијски комонвелт
9. Српска Православна Црква и остале аутокефалне Православне Цркве
10. Српска Православна Црква и Римокатоличка Црква
11. Српска Православна Црква и остали западни хришћански свет
12. Српска Православна Црква у доба туркократије
13. Карловачка митрополија
14. Српске покрајинске Цркве у 18. и 19. веку
15. Српска Православна Црква у 20. и 21. веку
16. Српска Православна Црква у дијаспори

II Путеви српског богословља

1. Богословље на српском етничком простору пре Светог Саве
2. Богословље Светог Саве
3. Српско богословље у средњем веку
4. Богослужење у Српској Православној Цркви
5. Византијски утицаји на српско богословље
6. Западни утицаји на српско богословље
7. Руски утицаји на српско богословље
8. Богословље у Карловачкој митрополији
9. Српско богословље у 19. и 20. веку
10. Савремено српско богословље

III Српска Православна Црква у српској и европској култури

1. Српско средњовековно рукописно наслеђе
2. Српска средњовековна књижевност
3. Српска средњовековна уметност
4. Српска барокна уметност
5. Српска Црква и просветитељство
6. Српска Црква и просвета
7. Српска Црква и савремена књижевност
8. Српска Црква и савремена уметност
9. Српска Црква и савремена наука
10. Српска Црква и савремено друштво
11. Српска Црква у дијалогу са јудаизмом
12. Српска Црква у дијалогу са исламом
13. Српска Црква у дијалогу са савременом културом